Gezinscoaching met paarden

Gedragsverandering door coachen met paarden.

Gezinscoaching om patronen te doorbreken

Mensen zijn sociale wezens. Sociale connecties zijn belangrijk voor onze emotionele en fysieke gezondheid. Sociale contacten hebben een grote invloed op de kwaliteit van ons leven en ons geluk. Binnen een gezin kan de meest hechte vorm van verbinding ontstaan. Het gezin is veelal de belangrijkste connectie in het leven van de mens, maar het kan zijn dat die verbinding binnen het gezin onder druk staat. In de relatie tussen gezinsleden loopt de communicatie en verbinding niet optimaal. Jullie lopen ergens tegenaan, er zijn dingen die jullie niet begrijpen of er heerst spanning binnen het gezin. Het is zinvol om eens te gaan onderzoeken wat er niet goed gaat. Het kan voorkomen dat er gezinspatronen, gebeurtenissen, dynamieken, gebeurtenissen of onuitgesproken wensen en behoeftes in de weg staan.

Elk gezin heeft zijn eigen gezinspatronen. Dit is de manier hoe gezinnen zich volgens een vast patroon gedragen. Deze patronen ontstaan vaak onbewust. Het zijn ongeschreven regels binnen een gezin. Het geeft je vaak houvast, tot gevolg dat het zekerheid biedt. Ondanks dat dit zekerheid biedt, kunnen patronen leiden tot ongewenste situaties. Ieder gezin kan verschillend omgaan met bepaalde patronen, zoals met geld, geven en nemen, verlies en emoties.

Paarden kunnen helpend zijn om inzichten te krijgen in de patronen en dynamieken waar het gezin zich vaak niet van bewust is.

coaching met paarden en gezin
5/5

”Een hele bijzondere ervaring die ons als gezin veel inzichten heeft gegeven. Het was bijzonder om dit met elkaar te ervaren en op deze manier dichter tot elkaar te komen. We gingen zonder verwachting de gezinscoaching in. Het effect dat paarden kunnen meegeven tijdens de coaching is erg bijzonder. In gesprek met Maud is er veel duidelijk geworden. Dit nemen we mee in het dagelijks leven. We zijn erg dankbaar voor deze ervaring.”

Gezinscoaching met paarden

Hoe paarden kunnen helpen binnen het gezin

Paarden zijn kuddedieren en hebben ieder hun eigen rol. Net als individuen in gezinnen ook ieder hun eigen rol op zich nemen. De rol van ieder paard is gericht op het geheel van de kudde. De kudde moet veilig blijven. Paarden hebben hiervoor hun eigen kwaliteiten. Zij zijn intuïtief sterk ontwikkeld, kunnen goed waarnemen en zijn gericht op de omgeving om elkaar te kunnen waarschuwen.

Wanneer er binnen een kudde onrust heerst, zullen de paarden hiernaar handelen om rust te brengen. Als er binnen een gezin sprake is van spanning, onrust of incongruentie zullen de paarden daar ook op reageren. Wanneer een familielid iets uitspreekt, maar hetzelfde niet in zijn gedrag laat zien, spreken wij van incongruentie. Paarden zijn hier gevoelig voor en zullen onderliggend verdriet, boosheid of andere emoties voelen. Paarden zullen dit zichtbaar maken door non-verbale signalen.

De werkwijze tijdens gezinscoaching

Bij de gezincoaching gaat het gezin met elkaar een oefening doen. Met behulp van de paarden wordt er gekeken welke patronen er binnen het gezin zijn. De coach zal het proces begeleiden, richt zich op ieder gezinslid en gaat samen met het gezin en de paarden op zoek naar de eventuele onrust en spanning. Het gezin zal de bak uitlopen met inzichten over de positieve kanten en hoe de eventuele verandering gerealiseerd kan worden over zijn/haar eigen handelen, dat van elkaar en gezamenlijk.

Gezinscoaching is bedoeld voor alle gezinnen die naar zichzelf en elkaar willen kijken. Gezinnen die merken dat zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die iets meer nodig hebben. Een gezinscoaching duurt gemiddeld twee tot twee en een half uur.

Starten met gezinscoaching?

Meld je dan hieronder aan