Waarom coachen met paarden?

Coachen met paarden heeft vele voordelen

Meerwaarde van coachen met paarden

Paarden zijn enorm sensitieve dieren die reageren op ons gevoel. Je anders voordoen bij een paard zal niet werken. Paarden zijn kuddedieren die onduidelijkheid als onveilig ervaren. Dat maakt hen zeer gevoelig voor hoe andere zich gedragen en wat er in hen omgaat, zowel bij hun kudde genoten als bij een mens. Zij voelen onze emoties feilloos aan, vooral wanneer dat gevoel er van ons niet mag zijn.

Een paard geeft ons non-verbale feedback. Zij kunnen dit doen met hun lichaamshouding of energie. Bij paardencoaching gebruiken we deze feedback. Zo worden we ons bewuster van ons gedrag, ons gevoel en onze patronen.

Tijdens het werken met paarden krijgen emoties de ruimte en mogen ze gevoeld worden. Hoe fijn is dat?

“Ik vind het moeilijk om vriendjes te maken”

“Soms wordt ik ineens heel erg boos”

Paardencoaching

Kinderen hun eigen wereld

Kinderen zijn op zoek naar hun eigen plek in de grote wereld. Wie ben ik? Wat wil ik en ben ik goed zoals ik ben? Een paard ziet deze issues niet en kent geen definitie van mooi zijn of niet mooi zijn.

Een paard is in het hier en nu en houdt zich alleen bezig met hoe wij ons vandaag voelen. Paarden kunnen ons spiegelen en reageren op ons gedrag. Als een kind onrustig is, zal een paard ook onrustig reageren.

Zij kunnen ons waardevolle informatie geven over ons gevoel. Samen met de coach wordt hier aandacht aan besteed en dit biedt kinderen de ruimte om hun gevoel er te laten zijn.

“Ik vind het moeilijk om samen te werken”

“Wanneer ik STOP zeg, wordt er niet naar mij geluisterd”